Baskılı Balon Uygulamalarında Logo Tasarımları

Baskılı balon uygulamalarında logo tasarımları en yüksek görünürlüğü sağlaması açısından önemlidir. Baskılı balon siparişlerinde kısıtlı bir alana baskı yapılmaktadır. Balon baskısında kullanılan balona göre alanlar değişir ve en yüksek görünürlüğü sağlamak, temel olarak logo tasarımlarına bağlıdır.

Logo tasarımları, kişi ve ajanslar tarafından müşteri isteğine ve markaların faaliyet alanına göre renk, font, kurumsal leke, alt sezi gibi öğeleri dikkate alarak yapılandırır. Profesyonel tasarımlarda kullanım alanlarına göre de çeşitlendirme yapılarak yansıtır. Kare ve dikdörtgen karakter olarak değerlendirilen logoların balon üzerindeki kullanımları farklıdır.

Balon üzerinde dairesel bir alana baskı yapılacağı düşünüldüğünde, maksimum alanı kullanabilmek ve daha büyük görünümler elde edebilmek için logo baskılı balonlar için kare karakter logo kullanımı uygun olacaktır.

Logonun çevresine çizilecek temsili daire ne kadar kareye yakınsa görünüm o kadar artacak; ne kadar dikdörtgene yakınsa görünüm o kadar azalacaktır. Dikdörtgen karakter logoların baskısı sağ ve sol istikametlerden şablon sınırına eşitlenmekte dolayısıyla logonun üst ve alt kısımlarında boşluklar olmaktadır.

Kimi logolar balon baskısında şablona daha uygunken kimi logolarda alana uyarlama yapmak gerekmektedir. Yukarı-aşağı yönlerde çekiştirilecek görsellerde deforme olacağından tek yönlü genişletme ya da daraltmalar yapılamaz. Aşağıdaki grafikte sağdaki çalışma esnetilerek görüntü deforme edilmiştir.

Logonun altına telefon, adres ve web site bilgileri eklenerek baskı alanındaki boşluklar değerlendirilebilir. Logonun amblem de içerdiği durumlarda konum değişikliği yapılarak görünüm iyileştirmesi yapılabilir. Grafik birimimiz tüm çalışmaları değerlendirecek ve basılabilir hali ile tarafınıza sunum yapılmasını sağlayacaktır. Daha detaylı bilgi için bknz: