Baskılı Balon siparişi Öncesi Görsel Onayı

Tüm basılı işlerde olduğu gibi baskılı balon siparişleri için de sunum – onay süreci uygulanır. Baskı öncesi hazırlanan sunum, grafik çalışmasının baskıya uygunluğunun teyidi için gönderilir. Sunulan grafikle, logo baskılı balon üzerindeki öğeler birebir aynı olacağından dolayı yanlış gönderilen grafik yanlış baskıya neden olabilir.

Yanlışlık, hatalı dosya gönderiminden ya da doğru dosya gönderiminin grafik birimimizce yanlış işlenmesinden kaynaklanabilir. Her ne kadar firma içi kontrol birçok aşamada olsa da hataların önüne geçmek için ​balon üzerine yansıtılan unsurların doğruluğu ​mutlaka ​kontrol edilmeli​; ​yanlışlık/eksiklik varsa baskılı balon üretimi öncesi bildirilmelidir.

Baskılı balon siparişlerinde, onay alınmasından birkaç dakika sonra hazırlık işlemleri başlatılmaktadır. İş, birkaç dakika içinde pazarlama ve grafik biriminden balon baskı birimine yönlendirilir ve yine çok kısa süre içinde baskı hazırlığı yapılarak üretime geçilir.

Bu sebeple baskı başlatılmamış olsa dahi ön hazırlık yapılmış olabilir. Onay sonrası tespit edilecek hataların telafisi mümkün olmayabilir ya da yapılan işleme göre ek ücrete tabi tutulabilir.

Tekrarlanan işlerde dahi görsel gönderimi yapılarak kontrol edilmesi istenir. Logo baskılı balon siparişlerinde sıkça kullanılan telefon numaraları, adresler, web site ve sosyal medya adresleri hataya müsait olan ve dikkat edilmesi gereken noktalardır. İmla kurallarına uymayan metinsel ifadelerin de kurum imajına zarar vereceği bilinmelidir.

Vektörel formatta gönderilmeyen, yazılı olarak iletilmeyen, kartvizit ya da broşür göndermek suretiyle, çizilerek yapılması istenen görsel çalışmalarda daha dikkatli olunmalıdır.

Aşağıdaki grafikte iş detayı ve hatalı sunum örneklemeleri yapılmıştır.

Bilginin Yanlış Aktarılması
İmla kurallarına aykırılık
Telefon numarasında hata
web adresinde Türkçe karakter kullanımı
Detay:
Beyaz balon – kırmızı baskı
Kalisan Logosu
Altına Adres